Dersler

Liderlik (Leadership)

MBA Programlarında İngilizce verilmektedir. Dersimizde, kişiliğin güçlü yanlarına dayanarak özgün ve etkin bir liderlik tarzı geliştirmenin yöntemleri üzerinde durulmaktadır.

Ders Notları:

Management and Leadership

Leadership Theories

Personality and Leadership

Develop "I": Communication and Vision Sharing

Develop "S": Teamwork & Collaboration

Develop "C": Strategic Planning & Control

Develop "D": Execution & Change Management

Followership Theories

Case: DiSC Analysis of a Leader

 

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim dersimiz, MBA öğrencilerimize, stratejik analiz yapma ve bir şirket için Stratejik İş Planı hazırlama yetkinliklerini kazandırmayı hedeflemektedir. 

Ders Notları:

Stratejik Yönetimin Tanımı ve Tarihçesi

Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Temel Yetkinlikler - Colin's Örneği

Rekabet Analizi ve Strateji Belirleme Süreci - Metin

Rekabet Analizi ve Strateji Belirleme Süreci - Sunu

Strateji Alternatifleri ve Portföy Analizi

Fonksiyonel Stratejiler

Stratejik Performans Yönetimi ve Kontrol

Stratejik Plan Şablonu


Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersimizde, şirket stratejilerinin, İnsan Kaynakları aksiyonlarına dönüştürülmesine yönelik yöntemler üzerinde durulmaktadır. Dersimizin özet sunumu aşağıdadır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi